މީޑިޔާ

އިއުލާން

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image
image

ބިންބޮޑު މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ބީލަމުގެ އުސޫލުން ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ބިންބިން

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟