މީޑިޔާ

އިއުލާން

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image
image

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމަށް ގުޅޭ ފޯނު ނަންބަރުތަކާއި ގުޅޭ

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟