ހޯމްސްޓޭ ޕަރމިޓެޑް ކައުންސިލްސް

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image

ހޯމްސްޓޭ ޕަރމިޓެޑް ކައުންސިލްސް

Photo Council name Location Council phone Council email  Island General Manager
item Mulakatholhu Dhiggaru Councilge Idhaara Meemu. Dhiggaru 6720031 [email protected]  Ahmed Nishan 
item Huvadhu Atholhu Uthuruburee Dhaandhoo Councilge Idhaaraa Gaafu Alifu. Dhaandhoo 6820126 [email protected]  Nasra Ali 
item Huvadhu Atholhu Uthuruburee Dhaandhoo Councilge Idhaaraa Gaafu Alifu. Nilandhoo 6820018 [email protected] Shaneez Mohamed 

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟